Båtens namn: ANAHITA VI

Hemma hamn  Lat: N 59 41 6,0

Stomnarö      Long: E 18 53 16,5 

Ana_hita, An[hit[, iransk fruktbarhetsgudinna med nära anknytning till vatten, särskilt till en mäktig flod som strömmar ned från det mytiska berget Hara och ger liv och fruktsamhet åt marker, boskapshjordar och människor. Bävern är hennes heliga djur, och hon sägs vara klädd i dess glänsande päls.  "den våta, kraftiga, obefläckade", Hon beskrivs som en "skön ung flicka, kraftig, härlig till växten, med bältet högt om midjan, reslig, av rik börd, klädd i kostlig, rikt broderad, gyllene mantel". I väst var hennes kult utbredd över hela Mindre Asien, där hon uppfattades som "den persiska Artemis" eller "Diana Persica". 

   

Kalholmsudden