HALLGREN.NL

 

Gammla hemsidan byts mot en ny, som speglar tiden efter försäljningen av  båt och hydrokopter. Monark snipan Anahita 6 såldes till Järnavik, och Isabell till Norrmansö.

Svävare och roddbåt har tagit deras platser.

2018-11-20